Jens Krafts 'angenemme' blanding af mad og mumier med nogle anmærkninger om 'den flittige, men smagløse Oldgransker Provst Trogillus Arnkiel i Aabenraa'

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Denne artikel er en viderebearbejdelse af et bidrag til det dansk-norske symposion over temaet 'Mad og drikke i myte og kult' afholdt i Oslo d. 15.-16. april 1994. Hovedformålet er gennem kildekritisk analyse af et interessant afsnit i hans udviklingshistoriske Kort Fortælning af de Vildes fornemmeste Indretninger, Skikke og Meninger, til Oplysning af det menneskeliges Oprindelse og Fremgang i Almindelighed (Sorø, 1760) at vise hvordan naturvidenskabsmanden og filosoffen Jens Kraft (1720-65) arbejdede. Bl.a. afsløres Krafts store afhængighed af et overset, men vigtigt værk inden for dansk lærdomshistorie ved oplysningstidens begyndelse: M. Trogillus Arnkiel Der Uralten mitternächtischen Völcker Leben, Thaten und Bekehrung. Auszführliche Eröffnung (Hamburg, 1702-03).

Original languageDanish
JournalCHAOS: Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier
Issue number23
Pages (from-to)32-52
Number of pages21
ISSN0108-4453
Publication statusPublished - 1995

ID: 35930286