Borgerskab og fællesskab: De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

De patriotiske selskaber har haft stor betydning for dannelsen af det moderne velfærdssamfund. Målet for de patriotiske selskaber var at udbrede kærlighed til staten og skabe en almennyttig samfundsindstilling blandt alle landets indbyggere. Patriotisme var dermed en integrerende kraft, som sigtede på at styrke indbyggernes tilhørsforhold til staten og skabe en ny fællesskabsfølelse.

Initiativtagerne til selskaberne, som i høj grad kom fra den fremvoksende middelklasse, ønskede at udvikle statens erhvervsliv, udbygge fattig- og sygehjælpen og sørge for almen uddannelse til hele befolkningen. Gennem selskaberne etablerede borgerskabet sig som en politisk opinionsdannende befolkningsgruppe, som brød med det gamle standssamfunds hierarkiske normer og var med til at skabe, hvad eftertiden har betegnet som borgerlig offentlighed.

I oplysningstiden blev der stiftet et væld af patriotiske selskaber over hele Europa. I denne bog undersøges de 57 selskaber, der blev oprettet i det, der dengang var den danske helstats kernelande - Danmark, Norge, Slesvig og Holsten
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMuseum Tusculanum
Volume1
Edition1
Number of pages499
ISBN (Print)978 87 635 258 5
Publication statusPublished - 2010
SeriesTidlig Moderne

ID: 23231297