Tuegravpladserne ved Grøntoft

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

Ved Grøntoft er i 1966-1970 udgravet to overpløjede tuegravpladser nær en bebyggelse fra ældre og tidlig yngre førromersk jernalder. Gravpladserne har en indbyrdes afstand på 150 m og forbindes af et hulbælte. Tuegravplads (”L”) synes kun at omfatte fire tuegrave og i alt 18 brandgrave, hvoraf de fleste formodentlig været anbragt som sekundærgrave i periferien af en ældre gravhøj. Tuegravplads ”1966” er to-delt, idet den er anlagt på hver side et system af hulveje og hjulspor fra samme tid. Noget tilsvarende synes at være tilfældet på de store gravpladser Sleen og Noordbarge i Drenthe i Holland og den store tuegravplads ved Årupgård er ligeledes to-delt. På gravplads ”1966” er hidtil påvist 40 tætplacerede ringgrøfter og 62 brandgrave, som er placeret både inden for og mellem ringgrøfterne. I gravpladsens nordvestlige sektioner integreret en ældre gravhøj, som ligger umiddelbart over for den største tuegrav på den modsatte side af vejsystemet. Begge gravpladser kan dateres til både tidlig og sen ældre førromersk jernalder.
Original languageDanish
Title of host publicationDe dødes landskab. Grav og gravskik i ældre jernalder. : Beretning fra et colloquium i Ribe 19.-20.marts 2013
EditorsPernille Foss, Niels Algreen Møller
Number of pages14
Place of PublicationSaxo-instituttet, Københavns Universitet
PublisherSaxo-Instituttet
Publication dateApr 2015
Pages37-50
ISBN (Print)978-87-89500-13-3
Publication statusPublished - Apr 2015
SeriesArkæologiske skrifter
Volume13
ISSN0901-6732

ID: 137505732