The Tradition of Ancient Logic-cum-Grammar in the Middle Ages - What's the Problem?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Middelalderlig grammatik og logik udvikledes i frugtbar spænding mellem arvet stof af stoisk og peripatetisk oprindelse, mens neoplatonismen stort set er ligegyldig i netop denne sammenhæng. Der slås til lyd for ved siden af de traditionelle antikke skoler at regne med en "hellenistisk standardlære" og en "senantik standardlære" inden for logik og grammatik.
Original languageEnglish
JournalVivarium
Volume45
Pages (from-to)136-152
ISSN0042-7543
Publication statusPublished - 2007

ID: 1597993