Ny studieordning på KU: KA-uddannelsen i Forhistorisk Arkæologi har fået ny studieordning

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

1.september 2018 træder en ny studieordning for kandidatuddannelsen i Forhistorisk Arkæologi i kraft på Københavns Universitet. Det indebærer en radikal ændring af kandidatuddannelsens karakter. Individuelle studieforløb med høj grad af valgfrihed på uddannelsens elementer afløses nu af langt mere fastlagte fælles forløb med obligatoriske kurser. Disse forløb er i vid udstrækning bygget op omkring de særlige faglige kompetencer og satsningsområder, som det arkæologiske fagmiljø på Saxo-instituttet repræsenterer. Desuden lægger studieordningen op til et øget samarbejde med andre humanistiske fag og åbner for udenlandske studerende i kraft af flere kurser på engelsk.
Original languageDanish
JournalArkæologisk Forum
Volume38
Issue numberjuli 2018
Pages (from-to)33-36
Number of pages4
ISSN1399-5545
Publication statusPublished - 2018

ID: 209052518