Ikke hård, men stærk. Om økonomisk teori og historie

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Økonomisk historie, historieteori, historisk metode
Original languageEnglish
JournalHIST
Issue number1999:19
Pages (from-to)4-8
Publication statusPublished - 1999

ID: 185261