Hjemstavnen og verdenssystemet. Gilberto Freyres kulturhistoriske Brasilienstolkning

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Historie, Brasilien, Freyre, kulturhistorie, center-periferi, udvikling, postkoloniale samfund, Latinamerika, historiografi
Original languageEnglish
JournalHistorisk Tidsskrift
Issue number2001
Pages (from-to)17-44
ISSN0106-4991
Publication statusPublished - 2001

ID: 175830