Historiske forandringer i husdyrbruget har medført faldende artsrigdom i skove, enge og overdrev

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

økologi, frøspredning, diversitet
Original languageEnglish
JournalURT
Issue number3
Pages (from-to)84-97
ISSN0105-3795
Publication statusPublished - 1999

ID: 180773