Erstatningsansvar for retsvildfarelser: særligt om ansvarsstandarden

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

  • Sune Fugleholm
  • Rasmus Grønved Nielsen
Fra introduktionskapitlet (s. 17): I kapitel 3 undersøger Sune Fugleholm og Rasmus Grønved Nielsen forvaltningsmyndigheders erstatningsansvar for skade forvoldt ved, at myndigheden har truffet en afgørelse på et forkert retligt grundlag (retsvildfarelse). Kapitlet har særligt fokus på at beskrive den ansvarsstandard, som myndighedens adfærd skal bedømmes efter. En gennemgang af den juridiske litteratur viser, at der ikke er konsensus om beskrivelsen af ansvarsstandarden ved retsvildfarelser. Siden 1970’erne er ansvarsstandarden blevet beskrevet som noget andet og mere end det almindelige culpaansvar. Navnlig er der blevet argumenteret for, at ansvarsstandarden er skærpet i retning af et objektivt ansvar, og at der gælder en formodning for culpa, såfremt afgørelsen i forvaltningsretlig forstand findes ugyldig. Efter en gennemgang af Højesterets praksis på området konkluderer forfatterne, at litteraturens beskrivelse af ansvarsstandarden ikke – hverken direkte eller indirekte – finder støtte i dommenes præmisser. På den baggrund konkluderer forfatterne, at forvaltningsmyndigheder skal bedømmes efter culpareglen. Det indebærer, at en forvaltningsmyndighed ikke ifalder erstatningsansvar for myndighedsudøvelse, hvis myndigheden har befundet sig i en undskyldelig retsvildfarelse. Forfatterne argumenterer for, at culpabedømmelsen tager udgangspunkt i en professionsansvarslignende målestok for professionelle samfundsforvaltere. Hvis en myndighed i sin sagsbehandling har anvendt og fortolket retskilderne i overensstemmelse med alment anerkendte principper herfor, kan det ikke i erstatningsretlig henseende lægges myndigheden til last, at myndighedens afgørelse i en rekursinstans eller ved domstolene tilsidesættes.
Original languageDanish
Title of host publicationOffentlige myndigheders erstatningsansvar
EditorsPeter Pagh, Søren Højgaard Mørup, Niels Fenger
Number of pages43
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Publication date2017
Edition1
Pages35-77
Chapter3
ISBN (Print)978-87-574-3820-8
ISBN (Electronic)978-87-7198-099-8
Publication statusPublished - 2017

ID: 185185091