Dansk skovlandbrug 1400-1800. En introduktion

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Historie
Original languageEnglish
JournalSkovhistorie Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift
Issue number1
Pages (from-to)8-25
Publication statusPublished - 1994

ID: 261779