Ældre jernalders bebyggelsesmønstre i Sønderjylland

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Arkæologi, ældre jernalder, bebyggelse, kildekritik, grave, landskabsudnyttelse
Original languageEnglish
JournalBebyggelseshistorisk tidsskrift
Issue number33, 1997
Pages (from-to)31-52
Publication statusPublished - 1998

ID: 53412