Emil Skaarup

Emil Skaarup

PhD fellow

PhD-projekt: Honors and Ethics in Democratic Athens. Struggles for Recognition and Virtuous Behavior.

Den oldgræske dydsetik er fortrinsvist blevet behandlet som et filosofisk eller religiøst emne. Hvad er det gode liv? Hvilke dyder besiddes af det gode menneske? Osv. Dydsetikken var imidlertid også et vigtigt element i det athenske samfunds politiske struktur og en del af athenernes hverdag. Dette projekt er en historisk undersøgelse af dydsetikken som praksis. 

I dag møder vi overvejende dydsetikken i litterære værker. Den antikke athener mødte dydsetikken i byrummet. Det var en udbredt praksis at hædre folk for 'dydig opførsel' (ofte betød det blot: en tung tegnebog og en rund hånd) med indskrevne æresdekreter, der blev placeret på vigtige offentlige pladser. Disse kilder er endnu ikke blevet inddraget i en historisk undersøgelse af dydsetikken. Det skal dette projekt forsøge, blandt andet ved at behandle sammenhængen mellem etik og anerkendelse.

ID: 226568679