Øresund 2040: Framtidens rörelser

2020 fyller Öresundsbron 20 år. Köpenhamns universitet, Lunds universitet och Øresundsinstituttet arrangerar en konferens där detta är utgångspunkten för att undersöka hur de kommande 20 åren kan se ut.

Vilken är framtidens Öresundsregion? Öresund är ingen beständig, juridiskt definierad region, utan blir till det som vi väljer. Frågan är vilka visioner som finns av den framtida Öresundsregionen, och hur dessa visioner kan komma att förverkligas?

På konferensens förmiddag samlar vi oss kring ”Rörelse och gränser”. Forskare och verksamhetsledare från Sverige och Danmark som Marie Sandberg, Karsten Deppert, Orvar Löfgren och Dorte Bo Bojesen kommer att presentera och diskutera frågor om nation, kultur, migration och politik. På eftermiddagen kommer konferensen att fokusera ”Udvikling og byplanlægning”, där forskare, politiker och praktiker som Lunds prorektor Sylvia Schwaag Serger och Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen presenterar och diskuterar framtidens region utifrån frågeställningar om urbanisering, utveckling, klimat och rörlighet.

Anmäl dig här. Anmälan stänger när alla platser är fyllda, eller den 14 april 2020.