Voldtægtsbestemmelse med frivillighed som forankringspunkt

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Indførelse af såkaldt samtykkebaseret lovgivning om voldtægt har i flere år været til debat. Straffelovrådet har for nylig fået til opgave at udtale sig om spørgsmålet. I artiklen redegøres der for retstilstanden i Sverige, hvor der medio 2018 blev gennemført regler med frivillighed som forankringspunkt. Det konkluderes, at den svenske lovreform forholder sig afbalanceret til såvel spørgsmålet om strafværdighed og afgrænsning som hensynet til varetagelsen af den anklagedes retssikkerhed
Original languageDanish
Article numberU.2019B.277
JournalUgeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdeling
Pages (from-to)277-286
Number of pages10
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 2019

ID: 227568676