The Roman Bazaar: A Comparative Study of Trade and Markets in a Tributary Empire

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

The Roman bazaar et et komparativt studie af handels og markedsforhold i Romerriget. Det er bogens tese, at vi bedre forstår den økonomiske udvikling i Romerriget hvis vi skifter vores sammenligningsgrundlag fra den tidligt moderne, europæiske kapitalisme til store agrare eller tributære imperier, som fx Mogulernes rige i Indien. Hovedemner er den imperiale mobilisering af den agrare produktion og markedernes ofte fragmenterede karakter. Det sidste punkt understøttes vha. Clifford Geertz' analyse af Bazaar-markeder.
Original languageEnglish
Place of PublicationCambridge
PublisherCambridge University Press
Edition1
Number of pages376
ISBN (Print)13: 9780521855327
Publication statusPublished - 2008
SeriesCambridge Classical Studies

    Research areas

  • Faculty of Humanities - Ancient economic history, Roman history, comparative history, tributary empires, global history

ID: 8700210