Procesretfærdighed: - det er også måden, der tæller

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Forskning viser, at den måde, afgørelser træffes på, tillægges stor betydning ved modtagerens subjektive oplevelse af, om udfaldet er retfærdigt og oftere større betydning end at få medhold. Artiklen handler om den form for retfærdighed, procesretfærdighed. Indledningsvis redegøres for, hvad der ligger i procesretfærdighed og betydningen af at opleve sig fair behandlet. Derefter fremlægges resultaterne fra en foreløbig dansk undersøgelse af procesretfærdighed i retsmægling, som bekræfter udenlandsk forskning på området. En række nyere procesformer gennemgås, og der tales for, at de giver god mening i lyset af procesretfærdighed, samt at de måske ligefrem er inspireret heraf. Til slut i artiklen argumenteres for, at procesretfærdighed bør tages alvorligt, og at måden afgørelser træffes på bør have en selvstændig betydning ved udvikling og tilrettelæggelse af alle former for afgørelsesprocesser.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume95
Issue number3
Pages (from-to)107-116
Number of pages10
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 2013

ID: 96253903