Paper til panelet Identitet, etnicitet, minoritet

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

Med udgangspunkt i et igangværende forskningsprojekt om aktuel polsk arbejdsmigration til Danmark (i kølvandet på EUs østudvidelse) fremlægges, diskuteres og problematiseres, hvordan 'polskhed' sættes i spil i mødet mellem danske og polske arbejdstagere, arbejdsgivere og arbejdere, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer samt generelt i det danske mediebillede. Der vil blive argumenteret for, at denne italesættelse af 'polskhed' kun kan forstås i nær sammenhæng med den særlige kontekst – her: lønarbejdere, der skal kunne sælge deres arbejdskraft – den gør sig gældende inden for. Hermed kan 'polskhed' pege på ganske forskelligartede karakteristika afhængigt af fx om det opleves som en trussel eller som et potentiale. En følge heraf er endvidere, at selve den etniske/nationale reference, der ligger i begrebet, til syvende og sidst er sekundær i forhold til det indhold, der lægges i det.
Forskningsprojektet er et led i en større udforskning af arbejdsmarked og lønarbejderliv i den aktuelle verdensorden, hvor den 'orden', der opbyggedes gennem 1900-tallet – bl.a. i form af meget stærke lønarbejderorganisationer – er under grundlæggende forandring.
Original languageDanish
Publication date2012
Number of pages11
Publication statusSubmitted - 2012

ID: 38270429