»Lov og ærbarhed« i nutidens aftaleret – med særligt fokus på løfter og aftaler i den menneskelige intimsfære

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen undersøger, hvornår løfter og aftaler i intimsfæren kan miste deres gyldighed, fordi deres opfyldelse kan siges at stride mod »lov og ærbarhed«, jf. DL 5-1-2. Med udgangspunkt i enkelte tilfældegrupper fra den menneskelige intimsfære argumenteres der for, at domstolene bør være varsomme med at anvende ugyldighedssanktionen ud fra moralske overvejelser, og domstolene alene bør afvise sådanne sager fra realitetsbehandling, hvis aftalen utvivlsomt truer grundlæggende samfundsværdier.
Original languageDanish
Article numberU.2020B.53
JournalUgeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdeling
Volume2020
Issue number8
Pages (from-to)53-63
Number of pages11
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - Feb 2020

ID: 239922114