Kommunal naturpleje – plejeret og plejepligt

Research output: Contribution to journalJournal article

Documents

Kommunal naturpleje på private arealer mod ejerens ønsker kræver efter legalitetsprincippet en udtrykkelig hjemmel i lovgivningen. Sådanne bestemmelser findes da også både i regler udstedt i medfør af naturbeskyttelsesloven, museumsloven og driftsloven. De nævnte love forpligter også i et vist omfang kommunerne til at pleje egne naturarealer. Kommunerne kan også indgå aftaler med lodsejerne om deres drift og pleje af arealerne eller om at overlade driften af arealerne til kommunen.
Original languageDanish
JournalVidenblade Park og Landskab
Issue number6.00-28
Number of pages2
Publication statusPublished - 2011

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 33697586