EU-strafferetten og individets grundlæggende rettigheder

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Forholdet mellem national strafferet og EU-retten præges i tiltagende grad af EU-Domstolens tolkning af bestemmelser i Chartret om grundlæggende rettigheder, som med Lissabon-traktatens ikrafttrædelse blev ophøjet til bindende primær ret. Som følge af loyalitetsprincippet skal også danske domstole iagttage praksis fra Domstolen, selv om retsforbeholdet stadig er i kraft. I artiklen redegøres der for Domstolens praksis på området. Opmærksomheden rettes særligt mod Domstolens principielle indstilling til berettigelsen af, at medlemsstaterne indbyrdes har gensidig tillid med hensyn til beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. Praksis på dette område viser brydningspunkterne i det samlede retsgrundlag i forbindelse med udmøntningen af retsakter, der bygger på princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser, herunder særligt rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre.
Original languageDanish
Article numberTfK2016.429
JournalTidsskrift for Kriminalret
Pages (from-to)429-444
Number of pages16
ISSN1399-6061
Publication statusPublished - 2016

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 169910244