40.000 kr. i publikationsstoette

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Juliane Engelhardt (Recipient)

Beløbet skal bruges til udgivelse af en revideret udgave af min ph.d.-afhandling på Museum Tusculanums Forlag. Manuskriptet har titlen "Borgerskab og Faellesskab. De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814" og er antaget på forlaget.
Awarded date1 Dec 2007
Granting OrganisationsForskningsstyrelsen, Raadet for Kultur og Kommunikation

ID: 175647646