University of Oslo (External organisation)

Activity: Membership typesMembership in review committee

Juliane Engelhardt - Member

Bedømmelsesudvalg

Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. stillingen som førsteamanuensis tilknyttet forskningssatsningen "Unpacking the Nordic Model", Universitetet i Oslo
Jan 20162016

ID: 156782309