Come along and sing: Translating the songs of Greek tragedy

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Standard

Come along and sing : Translating the songs of Greek tragedy. / Maribo Engell Larsen, Kristoffer.

2022. 213 p.

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Harvard

Maribo Engell Larsen, K 2022, Come along and sing: Translating the songs of Greek tragedy.

APA

Maribo Engell Larsen, K. (2022). Come along and sing: Translating the songs of Greek tragedy.

Vancouver

Maribo Engell Larsen K. Come along and sing: Translating the songs of Greek tragedy. 2022. 213 p.

Author

Maribo Engell Larsen, Kristoffer. / Come along and sing : Translating the songs of Greek tragedy. 2022. 213 p.

Bibtex

@phdthesis{ee5a371bcdcb4868a4b340c100ec955b,
title = "Come along and sing: Translating the songs of Greek tragedy",
abstract = "Denne afhandling er den f{\o}rste monografi om overs{\ae}ttelse af de antikke gr{\ae}ske tragediers korsange. Sp{\o}rgsm{\aa}let, afhandlingen stiller, er, hvordan overs{\ae}ttere af gr{\ae}ske tragedier til dansk kan signalere til l{\ae}serne, at de tavse ord p{\aa} papiret oprindeligt blev sunget til tonerne af musik. Svaret, afhandlingen giver, er at overs{\ae}tte de urimede og rytmisk h{\o}jst varierede gr{\ae}ske korsange til rimede vers med regelm{\ae}ssige rytmer kendt fra dansk poesi.Afhandlingen best{\aa}r af fire dele: (i) overs{\ae}ttelsesteori; (ii) overs{\ae}ttelseshistorie; (iii) metrik; (iv) overs{\ae}ttelse. Afhandlingens f{\o}rste kapitel fokuserer p{\aa} overs{\ae}ttelsesteori med afs{\ae}t i Katharina Rei{\ss}{\textquoteright} teksttypeanalyse og teoretiske arbejder af Friedrich Schleiermacher, Antoine Berman og Lawrence Venuti. Her taler jeg for at overs{\ae}tte de gr{\ae}ske korsange i den form, som danske sangtekster normalt har. Jeg argumenterer for, at denne umiddelbart domesticerende praksis i virkeligheden fremh{\ae}ver fremmedartede kvaliteter ved de gr{\ae}ske korsange.Andet kapitel af afhandlingen besk{\ae}ftiger sig med overs{\ae}ttelseshistorie. Her giver jeg den f{\o}rste sammenh{\ae}ngende analyse af den danske tradition for at overs{\ae}tte gr{\ae}ske tragedier. Jeg iagttager tre overordnede tilgange til at overs{\ae}tte tragediernes korsange: (i) en bevarende tilgang, der overs{\ae}tter korsangene p{\aa} deres oprindelige versem{\aa}l; (ii) en tilpassende tilgang, der overs{\ae}tter korsangene p{\aa} versem{\aa}l kendt fra dansk poesi; (iii) en prosaisk tilgang, der overs{\ae}tter korsangene til frie rytmer eller prosa. Ingen af de tilpassende overs{\ae}ttere har forklaret deres principper for udv{\ae}lgelsen af versem{\aa}l i n{\ae}rmere detaljer.En s{\aa}dan forklaring bidrager jeg med i tredje kapitel af afhandlingen. Dette kapitel besk{\ae}ftiger sig med metrik. Med udgangspunkt i Aischylos{\textquoteright} tragedie Perserne analyserer jeg, hvordan Aischylos bruger de forskellige versem{\aa}l i tragedien. Ved at fortolke forholdet mellem form og indhold unders{\o}ger jeg, hvilke funktioner versem{\aa}lene har i Perserne. Dern{\ae}st unders{\o}ger jeg den danske poetiske tradition for at finde versem{\aa}l med tilsvarende funktioner til brug i overs{\ae}ttelsen. Kapitlet giver den hidtil omfangsrigeste unders{\o}gelse af versem{\aa}lenes funktion i Perserne.I afhandlingens fjerde kapitel forener jeg teori og praksis ved at overs{\ae}tte Perserne efter den overs{\ae}ttelsesstrategi, som jeg har udviklet i de tre foreg{\aa}ende kapitler. Denne overs{\ae}ttelse er den f{\o}rste overs{\ae}ttelse af Perserne til dansk i mere end hundrede {\aa}r, og det er den f{\o}rste overs{\ae}ttelse med en tilpassende tilgang, der fremf{\o}rer og baserer sig p{\aa} systematiske principper for overs{\ae}ttelsen af korsangene. I femte og sidste kapitel skanderer jeg alle de lyriske partier fra den gr{\ae}ske tekst og overs{\ae}ttelsen for at g{\o}re brugen af versem{\aa}l s{\aa} tydelig som mulig.",
author = "{Maribo Engell Larsen}, Kristoffer",
year = "2022",
month = aug,
day = "31",
language = "English",

}

RIS

TY - BOOK

T1 - Come along and sing

T2 - Translating the songs of Greek tragedy

AU - Maribo Engell Larsen, Kristoffer

PY - 2022/8/31

Y1 - 2022/8/31

N2 - Denne afhandling er den første monografi om oversættelse af de antikke græske tragediers korsange. Spørgsmålet, afhandlingen stiller, er, hvordan oversættere af græske tragedier til dansk kan signalere til læserne, at de tavse ord på papiret oprindeligt blev sunget til tonerne af musik. Svaret, afhandlingen giver, er at oversætte de urimede og rytmisk højst varierede græske korsange til rimede vers med regelmæssige rytmer kendt fra dansk poesi.Afhandlingen består af fire dele: (i) oversættelsesteori; (ii) oversættelseshistorie; (iii) metrik; (iv) oversættelse. Afhandlingens første kapitel fokuserer på oversættelsesteori med afsæt i Katharina Reiß’ teksttypeanalyse og teoretiske arbejder af Friedrich Schleiermacher, Antoine Berman og Lawrence Venuti. Her taler jeg for at oversætte de græske korsange i den form, som danske sangtekster normalt har. Jeg argumenterer for, at denne umiddelbart domesticerende praksis i virkeligheden fremhæver fremmedartede kvaliteter ved de græske korsange.Andet kapitel af afhandlingen beskæftiger sig med oversættelseshistorie. Her giver jeg den første sammenhængende analyse af den danske tradition for at oversætte græske tragedier. Jeg iagttager tre overordnede tilgange til at oversætte tragediernes korsange: (i) en bevarende tilgang, der oversætter korsangene på deres oprindelige versemål; (ii) en tilpassende tilgang, der oversætter korsangene på versemål kendt fra dansk poesi; (iii) en prosaisk tilgang, der oversætter korsangene til frie rytmer eller prosa. Ingen af de tilpassende oversættere har forklaret deres principper for udvælgelsen af versemål i nærmere detaljer.En sådan forklaring bidrager jeg med i tredje kapitel af afhandlingen. Dette kapitel beskæftiger sig med metrik. Med udgangspunkt i Aischylos’ tragedie Perserne analyserer jeg, hvordan Aischylos bruger de forskellige versemål i tragedien. Ved at fortolke forholdet mellem form og indhold undersøger jeg, hvilke funktioner versemålene har i Perserne. Dernæst undersøger jeg den danske poetiske tradition for at finde versemål med tilsvarende funktioner til brug i oversættelsen. Kapitlet giver den hidtil omfangsrigeste undersøgelse af versemålenes funktion i Perserne.I afhandlingens fjerde kapitel forener jeg teori og praksis ved at oversætte Perserne efter den oversættelsesstrategi, som jeg har udviklet i de tre foregående kapitler. Denne oversættelse er den første oversættelse af Perserne til dansk i mere end hundrede år, og det er den første oversættelse med en tilpassende tilgang, der fremfører og baserer sig på systematiske principper for oversættelsen af korsangene. I femte og sidste kapitel skanderer jeg alle de lyriske partier fra den græske tekst og oversættelsen for at gøre brugen af versemål så tydelig som mulig.

AB - Denne afhandling er den første monografi om oversættelse af de antikke græske tragediers korsange. Spørgsmålet, afhandlingen stiller, er, hvordan oversættere af græske tragedier til dansk kan signalere til læserne, at de tavse ord på papiret oprindeligt blev sunget til tonerne af musik. Svaret, afhandlingen giver, er at oversætte de urimede og rytmisk højst varierede græske korsange til rimede vers med regelmæssige rytmer kendt fra dansk poesi.Afhandlingen består af fire dele: (i) oversættelsesteori; (ii) oversættelseshistorie; (iii) metrik; (iv) oversættelse. Afhandlingens første kapitel fokuserer på oversættelsesteori med afsæt i Katharina Reiß’ teksttypeanalyse og teoretiske arbejder af Friedrich Schleiermacher, Antoine Berman og Lawrence Venuti. Her taler jeg for at oversætte de græske korsange i den form, som danske sangtekster normalt har. Jeg argumenterer for, at denne umiddelbart domesticerende praksis i virkeligheden fremhæver fremmedartede kvaliteter ved de græske korsange.Andet kapitel af afhandlingen beskæftiger sig med oversættelseshistorie. Her giver jeg den første sammenhængende analyse af den danske tradition for at oversætte græske tragedier. Jeg iagttager tre overordnede tilgange til at oversætte tragediernes korsange: (i) en bevarende tilgang, der oversætter korsangene på deres oprindelige versemål; (ii) en tilpassende tilgang, der oversætter korsangene på versemål kendt fra dansk poesi; (iii) en prosaisk tilgang, der oversætter korsangene til frie rytmer eller prosa. Ingen af de tilpassende oversættere har forklaret deres principper for udvælgelsen af versemål i nærmere detaljer.En sådan forklaring bidrager jeg med i tredje kapitel af afhandlingen. Dette kapitel beskæftiger sig med metrik. Med udgangspunkt i Aischylos’ tragedie Perserne analyserer jeg, hvordan Aischylos bruger de forskellige versemål i tragedien. Ved at fortolke forholdet mellem form og indhold undersøger jeg, hvilke funktioner versemålene har i Perserne. Dernæst undersøger jeg den danske poetiske tradition for at finde versemål med tilsvarende funktioner til brug i oversættelsen. Kapitlet giver den hidtil omfangsrigeste undersøgelse af versemålenes funktion i Perserne.I afhandlingens fjerde kapitel forener jeg teori og praksis ved at oversætte Perserne efter den oversættelsesstrategi, som jeg har udviklet i de tre foregående kapitler. Denne oversættelse er den første oversættelse af Perserne til dansk i mere end hundrede år, og det er den første oversættelse med en tilpassende tilgang, der fremfører og baserer sig på systematiske principper for oversættelsen af korsangene. I femte og sidste kapitel skanderer jeg alle de lyriske partier fra den græske tekst og oversættelsen for at gøre brugen af versemål så tydelig som mulig.

M3 - Ph.D. thesis

BT - Come along and sing

ER -

ID: 328790296